Edukacja Nauka

Co po maturze?

studenci2Maturzyści coraz częściej stają przed dylematem czy decydować się na studiowanie, czy też podejmować inne wyzwania w życiu. Jak wskazuje wiele przykładów osób, które osiągnęły sukces biznesowy studia wcale nie są sposobem na osiągnięcie w życiu sukcesu. Z tego powodu osoba, która zdała maturę powinna zastanowić się, czy jest zainteresowana wykonywaniem pracy na etacie czy też woli prowadzić własną firmę. Odpowiedź na takie pytanie pozwala między innymi lepiej określić zakres umiejętności zawodowych, które dana osoba powinna zdobyć.

Coraz więcej studentów nie może znaleźć pracy po ukończeniu studiów. Studiowania dla samego studiowania nie jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia możliwości realizowania się zawodowego. Zamiast studiować na kierunku, który nie jest w sferze zainteresowań danego maturzysty jedynie w celu zdobycia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu mija się z celem.
Wielu maturzystów może decydować się na wyjazd do pracy zagranicę, co jest dobrym rozwiązaniem w przypadku, gdy nie mają pomysłu na to, jaki zawód chcą wykonywać. Nie zawsze na studiowanie warto decydować się po samej maturze. Bardzo często dobrym rozwiązaniem jest rozpoczęcie nauki w szkołach pomaturalnych, gdy nie ma się pomysłu, na które studia warto się wybrać. Pozwala to lepiej ocenić własne predyspozycje zawodowe. Kierunek studiów I stopnia  powinien być związany zarówno z zainteresowaniami danego maturzysty, ale również z predyspozycjami. Nie wszyscy pracownicy mają predyspozycje do wykonywania pracy na etacie, pracy w korporacjach czy bycia wolnym strzelcem.

  Prowadzenie aut