Szkolenia

Jakie szkolenia w zakresie BHP obowiązują pracowników?

Jakie szkolenia w zakresie BHP obowiązują pracowników?

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) są nieodzownym elementem w każdym miejscu pracy. Mają one na celu zapewnienie pracownikom odpowiedniej wiedzy i umiejętności, które pozwolą im unikać wypadków oraz dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. W niniejszym artykule przyjrzymy się jakim szkoleniom BHP podlegają pracownicy oraz jakie zagadnienia są na nich poruszane.

Szkolenia ne dla nowo zatrudnionych pracowników

Szkolenia ne to pierwszy krok w zapewnieniu odpowiedniej ochrony i bezpieczeństwa pracownikom. Mają one na celu przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących BHP oraz zasad panujących w danej firmie. W trakcie tych szkoleń omawiane są m.in.:

 • Podstawowe zasady i przepisy BHP
 • Wykrywanie i zgłaszanie niebezpiecznych sytuacji
 • Korzystanie z różnych rodzajów sprzętu ochronnego
 • Prawidłowa ergonomia pracy

Szkolenia okresowe dla pracowników

Po zakończeniu szkoleń nych, pracownicy muszą regularnie uczestniczyć w szkoleniach okresowych, których zadaniem jest utrzymanie i aktualizacja wiedzy oraz umiejętności z zakresu BHP. Częstotliwość tych szkoleń może różnić się w zależności od rodzaju wykonywanej pracy oraz prawa obowiązującego w danej branży. Omawiane zagadnienia na szkoleniach okresowych to m.in.:

 • Prawidłowe postępowanie w przypadku wypadku
 • Bezpieczne obsługiwanie urządzeń i maszyn
 • Oznakowanie miejsc niebezpiecznych
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy

Specjalne szkolenia dla niektórych grup zawodowych

Istnieją również specjalne szkolenia BHP, które dotyczą konkretnych grup zawodowych. Są one dostosowane do charakterystyki pracy tych grup i mają na celu zapewnienie dodatkowej wiedzy i umiejętności, aby zapobiegać możliwym zagrożeniom. Przykładowe grupy zawodowe, dla których mogą być organizowane specjalne szkolenia BHP, to:

 • Pracownicy obsługujący substancje chemiczne
 • Pracownicy pracujący na wysokościach
 • Pracownicy obsługujący środki transportu ciężkiego
 • Pracownicy wykonujący prace elektryczne
  Jak szkolić innych - kompletny przewodnik

Podsumowanie

Szkolenia z zakresu BHP są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Zarówno szkolenia ne, jak i okresowe oraz specjalne, są obowiązkowe dla pracowników i mają na celu dostarczenie im odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności, które pozwolą uniknąć niebezpiecznych sytuacji oraz minimalizować ryzyko wypadków w miejscu pracy. Pamiętajmy, że odpowiedzialność za przestrzeganie zasad BHP spoczywa zarówno na pracodawcy, jak i pracownikach.