Szkolenia

Jak napisać uzasadnienie szkolenia – W poradniku krok po kroku

Jak napisać uzasadnienie szkolenia – W poradniku krok po kroku

Uzasadnienie szkolenia jest niezwykle ważnym dokumentem, który pełni funkcję informatywną i usprawnia proces decyzyjny dotyczący przeprowadzenia szkolenia w organizacji. W niniejszym poradniku przedstawimy krok po kroku jak napisać profesjonalne i zwięzłe uzasadnienie szkolenia.

1. ne rozważania

Przed rozpoczęciem pisania uzasadnienia szkolenia, warto dokładnie przemyśleć i ustalić pewne kluczowe elementy. Oto kilka kroków, które pomogą Ci w tym procesie:

 1. Określ cel szkolenia
 2. Przedstaw, jaki konkretny cel ma zostać osiągnięty poprzez przeprowadzenie szkolenia.

 3. Zidentyfikuj grupę docelową
 4. Określ, dla kogo szkolenie ma być przeznaczone i jakie korzyści mogą z niego wyniknąć dla tej grupy.

 5. Przeanalizuj potrzeby szkoleniowe
 6. Zbierz informacje o obecnych umiejętnościach i wiedzy grupy docelowej oraz określ luki w ich kompetencjach, które szkolenie ma uzupełnić.

 7. Sprecyzuj oczekiwane rezultaty
 8. Wskazuj, jakie konkretne rezultaty i efekty powinny być osiągnięte dzięki szkoleniu.

2. Struktura uzasadnienia

Uzasadnienie szkolenia powinno mieć klarowną strukturę i zawierać istotne informacje, które przekonają decydentów do przeprowadzenia szkolenia. Zaleca się podział uzasadnienia na kilka sekcji:

2.1. Opis szkolenia

W tej sekcji przedstaw konkretne informacje na temat szkolenia. Wymieniaj:

 • Krótki opis treści szkolenia
 • Czas trwania i termin
 • Miejsce przeprowadzenia
 • Prelegentów, trenerów
 • Koszt i forma szkolenia

2.2. Cel i korzyści

Dokładnie opisz cel szkolenia i wyszczególnij korzyści, jakie wynikną dla uczestników i organizacji po jego zakończeniu.

2.3. Potrzeby szkoleniowe

Przedstaw analizę potrzeb szkoleniowych grupy docelowej. Zidentyfikuj luki w ich wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach, które szkolenie ma wypełnić.

2.4. Planowane rezultaty

Precyzyjnie określ oczekiwane rezultaty szkolenia – jakie umiejętności, wiedzę i kompetencje uczestnicy powinni zdobyć. Wymień je w sposób zwięzły i klarowny.

  1000 rad jak szkolić i wychowywać psa - Kompendium wiedzy dla każdego właściciela

2.5. Zasoby

Podaj informacje dotyczące zasobów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia, takich jak:

 • Miejsce szkolenia
 • Potrzebne materiały szkoleniowe
 • Zapewnienie cateringu
 • Technologia i sprzęt

2.6. Koszty

Sprecyzuj jasno koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia. Wymień różnego rodzaju wydatki, takie jak opłaty za trenerów, wynajem sali, materiały szkoleniowe itp.

3. Wskazówki dotyczące pisania

Aby Twoje uzasadnienie szkolenia było efektywne i czytelne, warto zastosować kilka wskazówek dotyczących pisania:

 • Używaj jasnego i zrozumiałego języka, unikaj specjalistycznych terminów, które mogą być nieznane osobom spoza danego obszaru.
 • Stosuj konkretne przykłady i liczby, aby podkreślić znaczenie i efekty szkolenia.
 • Pisz krótkie zdania i unikaj zbędnych informacji.
 • Koncentruj się na faktach i danych, unikaj subiektywnych opinii.
 • Staraj się stosować synonimy, aby uniknąć powtarzających się zwrotów.
 • Wyróżnij ważne informacje za pomocą wytłuszczenia lub punktów.

Podsumowanie

Uzasadnienie szkolenia to kluczowy dokument, który pomaga przekonać decydentów do przeprowadzenia szkolenia. Zaprezentowany w tym poradniku sposób pisania uzasadnienia krok po kroku pozwoli Ci stworzyć profesjonalny dokument, który będzie zwięzły, klarowny i przekonujący. Pamiętaj o dokładnym określeniu celu szkolenia, opisaniu korzyści, identyfikacji potrzeb, planowanych rezultatów, zasobów i kosztów szkolenia. Stosując wskazówki dotyczące pisania, zwiększysz czytelność i efektywność Twojego uzasadnienia.